[pp-org] Fwd: Zaproszenie na debatę "Co nowego w sprawie TTIP" 15 czerwca godz. 10.00

Zbigniew Łukasiak zbigniew.lukasiak w polskapartiapiratow.pl
Pon, 8 Cze 2015, 12:58:21 CEST
-------- Forwarded Message --------
Return-path: 	<Agnieszka.LAPACZ w ec.europa.eu>
Envelope-to: 	biuro w polskapartiapiratow.pl
Delivery-date: 	Mon, 08 Jun 2015 12:53:17 +0200
Received: 	from out.mail.ec.europa.eu ([147.67.11.6]:8037) by
n25.netmark.pl with esmtps (TLSv1:AES128-SHA:128) (Exim 4.85)
(envelope-from <Agnieszka.LAPACZ w ec.europa.eu>) id 1Z1ug9-003FWA-2Q for
biuro w polskapartiapiratow.pl; Mon, 08 Jun 2015 12:53:17 +0200
Received: 	from S-DC-EMP018-E.net1.cec.eu.int (158.167.3.13) by
S-DC-EDG005-Z.rcnet.cec.eu.int (147.67.11.6) with Microsoft SMTP Server
(TLS) id 14.3.195.1; Mon, 8 Jun 2015 12:53:15 +0200
Received: 	from S-DC-EMP008-B.net1.cec.eu.int (158.167.2.8) by
S-DC-EMP018-E.net1.cec.eu.int (158.167.3.13) with Microsoft SMTP Server
(TLS) id 14.3.195.1; Mon, 8 Jun 2015 12:53:15 +0200
Received: 	from S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int ([169.254.1.44]) by
S-DC-EMP008-B.net1.cec.eu.int ([158.167.2.8]) with mapi id
14.03.0195.001; Mon, 8 Jun 2015 12:51:58 +0200
From: 	Agnieszka.LAPACZ w ec.europa.eu
Subject: 	Zaproszenie na debatę "Co nowego w sprawie TTIP" 15 czerwca
godz. 10.00
Thread-Topic: 	Zaproszenie na debatę "Co nowego w sprawie TTIP" 15
czerwca godz. 10.00
Thread-Index: 	AdCdNNKCk52P8VVKSfSo77EqT//dDgAAE7xgAACn8lABKCGk8A==
Date: 	Mon, 8 Jun 2015 10:51:56 +0000
Message-ID:
<C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED8C114 w S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int>
References:
<C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED87653 w S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int>
<C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED87715 w S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int>
<C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED879A7 w S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int>
In-Reply-To:
<C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED879A7 w S-DC-ESTF01-J.net1.cec.eu.int>
Accept-Language: 	en-GB, fr-LU, en-US
Content-Language: 	en-US
X-MS-Has-Attach: 	yes
X-MS-TNEF-Correlator: 	
x-originating-ip: 	[158.167.189.40]
Content-Type: 	multipart/related;
boundary="_004_C6F05D506A16624AA8C39F5EC3D67E1A1ED8C114SDCESTF01Jnet1c_"; type="multipart/alternative"

MIME-Version: 	1.0
To: 	Undisclosed recipients:; 
 
 
 
	*Zaproszenie *

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Podczas czerwcowej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie
zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji umowy TTIP.
Jakie jest stanowisko posłów do PE? Jak przebiegają negocjacje? Co na
umowie może zyskać Europa, a jakie są główne obawy z nią związane? /
 
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na debatę:
 
 
*Co nowego w sprawie TTIP?***
*Debata na temat negocjacji w sprawie
Partnerstwa UE-USA w Handlu i Inwestycjach *
 
*#debataTTIP*
 
 
Debata odbędzie się *15 czerwca *(poniedziałek) w godz. *10:00-12:00*
w siedzibie Biura Informacyjnego PE i Przedstawicielstwa KE,*ul. Jasna
14/16A w Warszawie.*
 
 
*Program:*
 
  10:00-10:10 - Otwarcie debaty
             *Jacek Safuta* – dyrektor Biura Informacyjnego
PE w Polsce
             *Ewa Synowiec *– dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce
 
  10:10-10:30 - Zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji
Europejskiej w sprawie negocjacji TTIP
*Adam Szejnfeld*- poseł do PE, członek Komisji Handlu Międzynarodowego PE
 
  10:30-11:30 - Debata ekspertów oraz posłów do PE
            *Wojciech Talko *–**koordynator polityczny ds.
negocjacji TTIP*, *Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska
*Mieczysław Nogaj *–**dyrektor Departamentu Polityki Handlowej,
Ministerstwo Gospodarki
*Prof. dr hab. Elżbieta Czarny *–**Instytut Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa
*Marcin Wojtalik *–**Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Koalicja
uwagattip.pl
*Piotr Kuczyński *– analityk rynku finansowego
 
  11:30-12:00 - Debata z udziałem publiczności
 
Debatę poprowadzi *dr Małgorzata Bonikowska*, prezes THINKTANK.
 
 
*Rejestracja do 13.06.2015:
*_http://ec.europa.eu/polska/forms/rejestracja_waw1.htm_
 
/Debata odbędzie się w języku polskim. Liczba miejsc ograniczona.
Spotkanie będzie można śledzić w Internecie na
stronach:////_www.europarl.pl_/ <http://www.europarl.pl>///oraz
//_www.ec.europa.eu/polska_/ <http://www.ec.europa.eu/polska>/./
 
 
Przed debatą zapraszamy do zapoznania się z *komunikatem prasowym
*Komisji Handlu Międzynarodowego PE zawierającego zalecenia dla Komisji
Europejskiej w sprawie negocjacji TTIP: _http://bit.ly/1eLiVdM_
 
 
Zapraszamy!
 
 

 

 
 -------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20150608/c4a99a55/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org