[pp-org] Kwestie światopoglądowe

Zbigniew Łukasiak zbigniew.lukasiak w polskapartiapiratow.pl
Śro, 4 Cze 2014, 12:40:59 CEST


W przyszłym roku będziemy mieli wybory do sejmu i w tym przypadku,
inaczej niż przy wyborach do PE, kwestie światopoglądowe będą odgrywały
dużą rolę. Kiedyś ustaliliśmy, że w tych kwestiach nie zajmujemy
stanowiska i ja jestem za tym - ale trzeba będzie trochę dokładniej
ustalić czego to tak dokładnie dotyczy. Mamy takie sprawy jak aborcja,
eutanazja, małżeństwa homoseksualne, adopcja dzieci przez pary
homoseksualne - to dość oczywiste, że to są właśnie te kwestie
światopoglądowe, ale co na przykład z rozdziałem państwa od kościoła
katolickiego (krzyże w sejmie itp)? Może warto byłoby zrobić listę tych
wszystkich spraw i zrobić głosowanie?

Inną sprawą jeszcze jest co odpowiadać na pytania o to, które mogą być
bardzo natarczywe, - tutaj moim zdaniem najlepszą formułką będzie coś w
rodzaju 'Polska Partia Piratów nie zajmuje stanowiska i deklaruje się
uszanować wolę większości'.

Z.
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 901 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20140604/c74a68ee/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org