[pp-org] Amelia Andersdotter popiera Agatę Nowacką z Twojego Ruchu

Zbigniew Łukasiak zbigniew.lukasiak w polskapartiapiratow.pl
Wto, 22 Kwi 2014, 14:13:50 CEST


https://www.youtube.com/watch?v=PHUb1E2vs_c

Nie będę komentował.

Z.

-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 901 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20140422/eb28353e/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org