[pp-org] Zgłosiłem poparcie dla AntiTTIP w systemie LF używanym przez PP

Zbigniew Łukasiak zbigniew.lukasiak w polskapartiapiratow.pl
Śro, 9 Kwi 2014, 11:09:23 CEST


Używanym przez PPI oczywiście.

Z.

On 09.04.2014 11:04, Zbigniew Łukasiak wrote:
> Zaproponowałem taki wstępny tekst uchwały:
>
> "Pirate Parties International shares the concerns about TTIP and
> encourages all member parties from countries involved in the treaty to
> join the protests organized by some member parties on May 15th."
>
> Na razie to nie wiadomo jak ten LF będzie używany, na razie widzę w nim
> tylko te dwie poprawki do statutów - chyba zostały one wrzucone do
> systemu przez samego administratora, ale trzeba jakoś zacząć.
>
> Z.
>
>
>
> _______________________________________________
> Org mailing list
> Org w partiapiratow.org
> http://listy.partiapiratow.org/mailman/listinfo/org
> http://polskapartiapiratow.pl/


-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 901 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20140409/4317a86c/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org