[pp-org] Libertarianie, lewicowcy i Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Michał 'rysiek' Woźniak rysiek w fwioo.pl
Pią, 27 Lip 2012, 19:54:36 CEST


Dnia piątek, 27 lipca 2012 o 19:29:09 Radek Czajka napisał(a):
> Moim zdaniem zaklęcia o nieaktualności podziałów na lewicę i
> prawicę to właśnie zaklęcia i pobożne życzenia. Prawda, nie mamy
> aktualnie Wielkich Zbiorowych Aktorów na Arenie Dziejów, ale
> podziały są aktualne – z tym, że oczywiście nie tylko na takie dwa
> obozy: np. libertarianie od autorytarnej prawicy różnią się
> zdecydowanie.

Ależ! nikt nie mówi, że nie ma w ogóle podziałów. Ja tylko twierdzę, 
że podział na lewicę i prawicę jest po prostu zbyt mało granularny i 
totalnie fałszuje obraz.

Zdecydowanie lepiej by było, gdyby ludzie podejmowali decyzje wyborcze 
na podstawie faktycznych poglądów reprezentowanych przez partie, 
zamiast na podstawie sztucznych obecnie kategorii "lewicy" i 
"prawicy".

-- 
Pozdrawiam
Michał "rysiek" Woźniak

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20120727/927b5c34/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org