[pp-org] Libertarianie, lewicowcy i Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Michał 'rysiek' Woźniak rysiek w fwioo.pl
Pią, 27 Lip 2012, 17:12:50 CEST


Dnia piątek, 27 lipca 2012 o 17:05:33 andjj Gazeta.pl napisał(a):
> Podział lewica-prawica jest już passe, bo do tworzenia wielkich
> projektów wspólnotowych i prospołecznych (jak Wikipedia) nie
> potrzebujemy już - jak kiedyś - "pionowej" struktury zarządzania.
> Internet sprawił, że nie potrzebujemy też do tego ani państwa, ani
> Kościoła, ani prywatnych korporacji.

Tak. Ze wszech miar tak! :D

-- 
Pozdrawiam
Michał "rysiek" Woźniak

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20120727/9a6e590a/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org