[pp-org] Nowa wersja statutu

andjj Gazeta.pl andjj w gazeta.pl
Nie, 22 Lip 2012, 18:00:17 CEST


Pierwsza kwestia:
Jestem za, ale zanim wrzucimy to na nowego pada, może poprawię już te
numery paragrafów (żeby nie było ich z literkami) i przed
zarchiwizowaniem obecnego jeszcze krótko odpiszę na inne kwestie,
postulaty :) Później wyciągnę z tego wszystkiego niewyboldowany tekst
i wrzucimy go na nowego pada :)

Druga kwestia:
Rada Ekspertów to świetny pomysł, jeśli nie ma sprzeciwu, chętnie
wprowadzę to do statutu. Pytanie, czy jako jeden z podrozdziałów w
Rozdziale III "Organy partii"? Dotąd każdy organ (Koło, Rada Regionu,
Walne, Zarząd PP, Rada PP, Sąd Koleżeński) jest jak gdyby odrębny, ma
swój podrozdział w tym rozdziale.
Trzeba byłoby też wyraźnie zapisać, że (chyba dobrze rozumiem?) ma być
to tylko ciało doradcze.

Trzecia kwestia - w tej wersji statutu nie ma nigdzie ograniczenia
pełnienia funkcji w organach wykonawczych do dwóch 2-letnich kadencji.
I szczerze mówiąc zrezygnowałbym z tego - to jest partia, jeśli
znajdzie się zarząd, który będzie ją rozwijał i świetnie prowadził,
niech to robi nawet i 20 lat :)

22.07.2012, JotHal <jozef.halbersztadt w gmail.com> napisał(a):
> Ten pad jest stał się już nieczytelny. Proponuje obecny stan
> zarchiwizować i zacząć pracować na oczyszczonej wersji bez tych
> wszystkich komentarzy i uwag.
>
> Mam jeszcze propozycje Rady Ekspertów
>
>     1. W ramach PP działa Rada Ekspertów. Rada może się dzielić na
> zespoły problemowe.
>     2. Członków Rady powołuje Walne Zebranie spośród osób
> działających w organizacjach pozarządowych realizujących cele zbieżne
> z celami PP. Do Rady, w liczbie nie większej niż 1/2 jej składu, mogą
> wchodzić osoby nie będące członkami PP.
>     3. Członków Rady może powoływać także sama Rada.
>     4. Rada Ekspertów samodzielnie ustala program swoich prac.
> Radą kieruje wybrany przez nią przewodniczący.
>
> Uzasadnienie
> Są osoby z dorobkiem, którzy do Piratów się nie zapiszą, a PP mogłaby
> korzystać z ich rad i autorytetu. Ograniczamy pełnienie funkcji w
> organach wykonawczych do dwóch 2-letnich kadencji. Takie osoby też
> mogłyby być powoływane na członków Rady gdzie nie obowiązywałaby
> kadencyjność.
>
>
> W dniu 22 lipca 2012 15:33 użytkownik andjj Gazeta.pl <andjj w gazeta.pl>
> napisał:
>> OK, nie ma zapisu o nadzwyczajnych walnych, wprowadziłem za to zapis,
>> że jest obowiązek zwoływania Walnego Zebrania Sprawozdawczego i
>> Sprawozdawczo-Wyborczego w określonych terminach :)
>>
>> Zmiany już wprowadzone :)
>>
>> pozdrawiam :)
>>
>> 22.07.2012, JotHal <jozef.halbersztadt w gmail.com> napisał(a):
>>> Z prawie wszystkimi uwagami zgadzam się. Mam tylko wątpliwości co do
>>> Walnego. Zakładam że zwoływane byłyby one raczej przez tych co w
>>> kadencji sprawują ciesząca sie zaufaniem władzę. I z tego powodu
>>> byłbym za elastycznością.
>>>
>>> W dniu 22 lipca 2012 13:15 użytkownik andjj Gazeta.pl <andjj w gazeta.pl>
>>> napisał:
>>>> Jestem, przez ostatnie 24 godziny nie wprowadzałem żadnych poprawek,
>>>> ale zaraz naniosę uwagi zgłoszone w tym wątku :)
>>>>
>>>> Umówmy się jednak, że kwestie leksykalne, typu:
>>>> * członek/członkini i przewodnicząca/przewodniczący
>>>> * zamiana PP na "Partię" czy inny przyjęty skrót (PP ponoć jest w
>>>> użyciu)
>>>> * zamiana numerów paragrafów, po wykreśleniu np. tego o kompetencjach
>>>> prezesa
>>>> ...będziemy wprowadzać po uzgodnieniu wszelkich zmian merytorycznych,
>>>> by póki co nie rozpraszało to uwagi nad zasadniczymi kwestiami :)
>>>> Paragraf po prostu przekreślę, używając bolda i znacznika skreślenia
>>>> rodem z edytora Worda :)
>>>>
>>>> Co do kolejnych uwag:
>>>>
>>>>> Dziedziczymy po starym statucie układ opisu organów: (1) skład, (2)
>>>>> wybór, (3) kompetencje. Skutek jest taki, że kompetencje traktowane są
>>>>> po macoszemu. To trzeba skorygować.
>>>>>
>>>>> Proponuje kolejność taką jaką proponowałem przy zarządzie i radzie:
>>>>> (1) kompetencje [wpierw ogólne, dalej wyszczególnione najważniejsze],
>>>>> (2) skład, (3) wybór.
>>>>
>>>> Popieram! Tu już nawet zamienię ew. paragrafy, bo to nie powoduje
>>>> konieczności zmiany numeracji wszystkich następnych :)
>>>>
>>>>> Walne Zebranie. Należy zacząć od tego, że jest to najwyższa władza
>>>>> partii.
>>>>> Kompetencje trzeba uzupełnić o takie ważne sprawy:
>>>>> a) uchwalanie własnego regulaminu
>>>>> b) zatwierdzanie sprawozdania rady, zarządu, sądu
>>>>> c) wybieranie władz partii
>>>>
>>>> Jak najbardziej :) Zaraz dodam.
>>>>
>>>>> Oprócz tego oddzielny przepis, że Walne Zebranie jest zwoływane celem:
>>>>> a) dokonania oceny działalności organów krajowych i zatwierdzenia ich
>>>>> sprawozdań
>>>>> b) opracowania okresowego programu działania
>>>>> c) wyboru organów krajowych
>>>>> Trzeba pamiętać, że Walne są co roku, a może i częściej, a kadencje są
>>>>> dwuletnie. Większość Walnych powinno mieć charakter wyłącznie
>>>>> programowy.
>>>>
>>>> Dokładnie. Zastanawiam się, czy nawet nie wprowadzić paragrafu,
>>>> rozróżniającego Walne Zebrania na:
>>>> * Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane obowiązkowo w
>>>> okresie od 22 do 26 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Zarządu PP;
>>>> * Walne Zebranie Sprawozdawcze, zwoływane obowiązkowo w okresie od 12
>>>> do 14 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Zarządu PP;
>>>> * Nadzwyczajne Walne Zebranie, zwoływane w celu wskazanym przez
>>>> wnioskodawców jego Zwołania
>>>>
>>>> Ten zapis trochę jednak wyraźnie ogranicza "najwyższą władzę" Walnego,
>>>> bo utrudnia odwołanie Zarządu w trakcie kadencji. Żeby odwołać Zarząd
>>>> w trakcie kadencji trzeba by było określić ten cel we wniosku o
>>>> zwołanie Nadzwyczajnego Walnego - czytaj: dać Zarządowi czas na
>>>> spacyfikowanie buntu na pokładzie Piratów ;) Z drugiej strony hamuje
>>>> ewentualne spiski i oddolne zamachy stanu ;)
>>>>
>>>>> O zwoływaniu Walnego jest zarówno w § 29.3 jak i § 32. Moim zdaniem
>>>>> lepiej to skomasować. A może nie wszystkie te zabezpieczenia są
>>>>> potrzebne?
>>>>
>>>> Skomasujemy - § 29.3 dodam zaraz do § 32 i określę w nim najpierw,
>>>> że zarząd zwołuje walne w okresie 12-14 miesięcy (walne
>>>> sprawozdawcze), przed punktem o 22-26 miesiącach
>>>> (sprawozdawczo-wyborcze)
>>>>
>>>> Z takich uwag co jeszcze przyszły mi do głowy:
>>>> Myślę, że trzeba by było wprowadzić jeszcze obowiązek przesyłania
>>>> sprawozdania z działalności Kół za rok kalendarzowy (od 1.I lub
>>>> początku działalności koła do 31.XII), w terminie do 31 marca
>>>> następnego roku.
>>>> Chodzi o to, by zarząd miał informacje, że koła umierają śmiercią
>>>> naturalną, i w razie niezłożenia sprawozdania wzywał do dokonania
>>>> tego, do dnia 30 kwietnia np. pod rygorem rozwiązania koła, które
>>>> oznaczałoby dla jego członków brak przynależności i utratę pewnych
>>>> praw, przede wszystkim reprezentacji na Radzie Regionu.
>>>> Co się dzieje z członkami rozwiązanego koła reguluje § 14, pkt. 5
>>>>
>>>> Czekam na opinie w tych kwestiach :)
>>>>
>>>> pozdrawiam :)
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Org mailing list
>>>> Org w partiapiratow.org
>>>> http://listy.partiapiratow.org/mailman/listinfo/org
>>>> http://partiapiratow.org.pl/wiki/
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> 'JotHal' jozef [dot] halbersztadt [at] gmail [dot] com
>>> Internet Society Poland http://www.isoc.org.pl
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Org mailing list
>>> Org w partiapiratow.org
>>> http://listy.partiapiratow.org/mailman/listinfo/org
>>> http://partiapiratow.org.pl/wiki/
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Org mailing list
>> Org w partiapiratow.org
>> http://listy.partiapiratow.org/mailman/listinfo/org
>> http://partiapiratow.org.pl/wiki/
>
> _______________________________________________
> Org mailing list
> Org w partiapiratow.org
> http://listy.partiapiratow.org/mailman/listinfo/org
> http://partiapiratow.org.pl/wiki/
>Więcej informacji o liście Org