[pp-org] Jedno Zajebiście Ważne Pytanie

wojsyl wojsyl w gmail.com
Śro, 11 Lip 2012, 13:20:41 CEST


W dniu 11.07.2012 12:59, Michał 'rysiek' Woźniak pisze:

> W związku z czym wnoszę o JEDNOZNACZNE ustalenie jednej prostej
> sprawy:
>
> a) czy Partia Piratów jest celem samym w sobie, co oznacza działania
>     nastawione na wejście do Sejmu, zdobycie szerokiego poparcia
>     społecznego, stworzenie kompleksowego programu, i tak dalej;
>
> b) czy też ma ona być *narzędziem* w celu osiągnięcia konkretnych
>     zmian w rzeczywistości, dość dobrze ujętych w propozycji
>     "szczegółowej" celów:
>     http://partiapiratow.org.pl/wiki/index.php?title=Cele

Zdecydowanie wersja (b).

Natomiast (a) tylko wtedy jeśli będziemy pewni
co do tego, że służy celom (b).

--w



Więcej informacji o liście Org