[pp-org] List Intencyjny

Michał 'rysiek' Woźniak rysiek w fwioo.pl
Śro, 4 Lip 2012, 17:22:30 CEST


Dnia czwartek, 28 czerwca 2012 o 15:26:30 Konrad Przesławski 
napisał(a):
> W dniu 23 czerwca 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie
> organizacyjne Piratów z wielu regionów Polski.
> 
> Wspólnie podjęto decyzję o samoorganizacji na płaszczyznach
> regionalnych i ogólnopolskiej. Czas oczekiwania minął. Piraci
> kierując się podstawowymi zasadami wolności, równości i braterstwa
> postanawiają czynnie włączyć się do ** debat i działań , które
> zmienią nasz kraj na bardziej przyjazny każdemu człowiekowi.
> 
> 
>  Ruch Piracki jest Ruchem wszystkich Piratów , którzy w swoich
> Regionachposiadają dużą autonomię i kierują się
> w swoich działaniach znajomością problemów lokalnej społęczności
> 
> Ruch Piracki jest Ruchem Otwartym na wszelkiego rodzaju koncepcje i
> idee mające na celu poprawę życia i dostosowania zmieniających się
> warunków do wyzwań jakie niesie ze sobą wiek XXI.
> 
> Ruch Piracki jest Ruchem Społecznościowym, w którym każdy ma prawo
> do wypowiedzenia własnego zdania.
> 
> Ruch Piracki jest.światowym ruchem bez granic.
> 
> 
>  W pierwszych godzinach naszego działania stawiamy sobie
> nastepujace cele:
> 
> *  zapoznanie wszystkich sympatyków z ideami Pirackiego Ruchu
> 
> * nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych
> 
> * rejestracja partii
> 
> 
>  Podjęte zostają prace nad statutem, szeroko pojętym programem
> Partii oraz wstępną koordynacją prac w regionach. Osoby chętne do
> brania czynnego udziału w w/w pracach proszone są o mailowy
> kontakt.na adres :. piraci.info w gmail.com

Przepraszam, strasznie to ogólne, strasznie niepirackie... Brak 
jakiegokolwiek odniesienia do konkretu. Plus, piekielnie szerokie, 
widzę, że znów próbujemy zrobić ogólną partię zamiast skupić się na 
konkretnych rzeczach do zrobienia.

Puszczacie to 23.06 i ani słowa o ACTA. Nie wiem nawet, jak 
skomentować.

-- 
Pozdrawiam
Michał "rysiek" Woźniak

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://listy.partiapiratow.org/pipermail/org/attachments/20120704/3bb8f58c/attachment.sig>


Więcej informacji o liście Org